Revize a kontroly

Mezi rizika vzniku požáru technických zařízení a spotřebičů v domácnostech patří:

Současná legislativa nenařizuje vykonávat pravidelné revize a kontroly plynového zařízení a spotřebičů, revize elektrického zařízení a spotřebičů používaných v domácnostech, mimo výchozích revizí instalací. Uživatelé spotřebičů mají za povinnost dodržovat podmínky obsažené v jejich technické dokumentaci, návodu k instalaci, obsluze, servisu a údržbě. Mohou využít pro údržbu i možnosti provedení revizí a kontrol, které však od občanů nelze vyžadovat:

Plynová zařízení
Tepelné spotřebiče
Elektrická zařízení
Spalinové cesty

Facebook

Sledujte nás na našem Facebooku