Statistika všech požárů a požárů budov pro bydlení v České republice v letech 2017 až 2021

 
 
 


 
 
Poměr počtů usmrcených osob při požárech v obytných budovách a ostatních požárech v letech 2017 až 2021.  

orange338 ( 59% ) osob usmrceno při ostatních požárech  
bezova236 ( 41 % )osob usmrceno při požárech v obytných budovách
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Poměr počtů zraněných osob při požárech v obytných budovách a ostatních požárech v letech 2017 až 2021.  

yellow3278 ( 49% ) osob zraněno při ostatních požárech  
green3439 ( 51% ) osob zraněno při požárech v obytných budovách
 
 
 
 
 
 
  
 
Následky mimořádných události s příznakem otravy zplodinami v ČR  

Zdroj dat: Statistické ročenky vydané Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím HZS ČR a statistická data poskytnutá Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím HZS ČR.

Facebook

Sledujte nás na našem Facebooku