Statistika všech požárů a požárů budov pro bydlení v České republice v letech 2018 až 2022

 
 
 


 
 
Poměr počtů usmrcených osob při požárech v obytných budovách a ostatních požárech v letech 2018 až 2022.  

orange334 ( 55% ) osob usmrceno při ostatních požárech  
bezova276 ( 45 % )osob usmrceno při požárech v obytných budovách
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Poměr počtů zraněných osob při požárech v obytných budovách a ostatních požárech v letech 2018 až 2022.  

yellow3414 ( 50% ) osob zraněno při ostatních požárech  
green3463 ( 50% ) osob zraněno při požárech v obytných budovách
 
 
 
 
 
 
  
 
Následky mimořádných události s příznakem otravy zplodinami v ČR  

Zdroj dat: Statistické ročenky vydané Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím HZS ČR a statistická data poskytnutá Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím HZS ČR.

Facebook

Sledujte nás na našem Facebooku